Курсы по категории: Ойлоо

1

Өзгөрүүлөрдү башкаруу жана инновациялык ой жүгүртүү

Курсту: Лилия Утюшева алып барат - 20 жылдык тажрыйбасы менен эл аралык бизнес тренер. Ошондой эле, ал ACC ICF кесипкөй коуч жана Coach Master Academy …

Преподаватель: Лилия Утюшева

Количество часов: 4 с.

Количество уроков: 4