Курсы по категории: Саясий маданияттын мектеби

Бул курс үч модулдан турат: Жаштардын жарандык катышуусун жогорулатуу механизмдери, адам укуктары жана медиа сабаттуулугу. Курсту аяктагандан кийин, сиз жаштардын чечим кабыл алуу процессиндеги орду жана ролу жөнүндө билим аласыз. Ошондой эле, биз медиа сабаттуулук деген эмне, маалыматтын жана медианын күчү эмнеде жана 21-кылымда медиа сабаттуу болуу эмне үчүн зарыл экендиги тууралуу кеп кылабыз. Акырында, сиз эл аралык жана улуттук деңгээлдеги адам укуктарынын негизги канондору менен кеңири таанышасыз. Сиз үч кызыктуу жана маанилүү теманы ырааттуу түрдө, ошондой эле бардык модулдардын мазмуну боюнча жыйынтыктоочу контролдук тесттен өтөсүз.

Cаясий Маданияттын Мектеби

Бул курс үч модулдан турат: Жаштардын жарандык катышуусун жогорулатуу механизмдери, адам укуктары жана медиа сабаттуулугу. Курсту аяктагандан кийин, сиз жаштардын чечим кабыл алуу процессиндеги орду …

Преподаватель: Аида Курбанова, Чолпон Акматова, Мария Колесникова, Толгонай Акимова, Азим Жеенбаев

Количество часов: 6

Количество уроков: 7

Адам укуктары

Анда эмесе адам укуктарынын калыптанышынан баштайлы. Эл аралык контексте адам укуктарынын калыптанышынын заманбап тарыхы Бириккен улуттар уюмунун Башкы Ассамблеясынын 1948-жылдын 10-декабрындагы 2017 А резолюциясы менен …

Преподаватель: Азим Жеенбаев

Количество часов: 2

Количество уроков: 6

Медиасабаттуулук

Эгерде 20 жыл мурун жалпысынан маалымат жетишсиз болсо, бүгүнкү күндө, технологиянын өнүгүшү менен, биз ашыкча маалымат толкунун көрүп жатабыз. Биз күн сайын ишенимдүү жана жаңылтуучу …

Преподаватель: Толгонай Акимова

Количество часов: 2

Количество уроков: 6